© 2018 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
Het Opleidingscentrum van BENKAN

voor 75 kansarme meisjes en vrouwen te Bamako, Mali.
Naaien, borduren, textielverven & alfabetisering


Onze projectrekening bij Leraars zonder Grenzen:
IBAN: BE 48 5230 8027 2427
BIC: TRIOBEBB
met vermelding (verplicht): “Gift aan LzG - Teriya”
Vanaf € 40 krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling in het begin van het jaar dat
volgt op de gift.


U kunt ook storten op de rekening van Teriya vzw (zonder fiscaal attest)
IBAN: BE 57 9793 3658 3335
BIC: ARSPBE22

Het Teriya-team
Anne, Julia, Linda, Moniek, Paula, Paul, Rebekka en Renate


Contact: 016/583448
Surf naar onze website voor meer info over onze werking: www.teriya.beDe nieuwe watertoren
Het centrum heeft de dag door water, ook tijdens een 'coupure de courant', omdat de installatie op zonne-energie werkt. Nu moeten nog tellers en kranen geplaatst worden voor de distributie naar de buurt toe. Jul (IzG) geeft hierover advies.

De workshops
Tijdens de werksessies met de directie van Benkan werd de boekhouding besproken en geluisterd naar de noden en de problemen die de lesgeefsters ondervinden. Minder meisjes schrijven zich in voor de ververij omdat de vraag naar traditionele stoffen afneemt. Ook kunnen sommige families het schoolgeld niet langer betalen; de meisjes gaan dan meewerken in een verfatelier van de stad om het vak te leren, maar worden er vaak uitgebuit en krijgen geen algemene vorming noch een certificaat. Daarom wordt het inschrijvingsgeld vanaf 2020 verlaagd. En wordt de opleiding gediversifieerd door met een zeep-atelier te starten. Sira is bereid deze opleiding op zich te nemen.
Les causeries du vendredi
Met Dr Diarra, een medewerker van het Rode Kruis, werd afgesproken 'les causeries du vendredi', infosessies met als thema vroegtijdige huwelijken, ongewenste zwangerschappen en familyplanning in 2020 uit te breiden met andere onderwerpen en naar een breder publiek. De zes sessies die hij in 2019 gaf, werden met veel belangstelling gevolgd en nu vragen vrouwen uit de buurt ook deel te kunnen nemen.
Verder zal Dr Diarra in overleg met een chirurg van Hôpital du Mali van Bamako een infomodule opstellen rond de gevaren van het gebruik van kleurstoffen bij het verven van textiel. Vooral natriumhydroxide (soude caustique) gebruikt bij kleurfixatie in de teinturerie veroorzaakt zware letsels bij kinderen die ermee in aanraking komen. Ook daar over wil Benkan infosessies organiseren voor vrouwen uit de buurt.
De gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking van Oud-Heverlee, Rotselaar en Tervuren
De Provincie West-Vlaanderen.
En door onze sympathisanten die naast financiële steun, ook interesse tonen voor het project. We danken hen voor de steun.


En noteer reeds onze volgende ontmoetingsdag:
Zondag 26 april 2020: Teriyadag met spaghettimaal in het
Administratief Centrum te Tervuren
Bamako, 25 november- het Centre de Formation Benkan. Het is er maar 27 graden, want de winter is begonnen, frisser dan de 52 van april laatstleden. In de klaslokalen zijn vrouwen bedrijvig aan het naaien, in de koer een paar verfsters en nu en dan een vrouw uit de buurt die om een ‘jerrycan’ water komt; 10 cfa voor 20 l. Met open armen en veel omhelzingen werden de mensen van Teriya ontvangen. Julia en Linda waren er al op 10 december, later kwamen Paula, Paul en Jul (van IzG ).
Het belang van een opleiding
Zonder certificaat of vorm van diploma komen vrouwen uit de lagere inkomensklasse niet aan de slag. De traditionele structuur van de grootfamilie met een man aan het hoofd, waar vrouwen niet geacht werden buitenshuis te werken, is ook in Mali aan het evolueren. Meisjes met een getuigschrift hebben betere kansen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen een betere huwelijkspartner vinden. De meeste meisjes beginnen na hun opleiding thuis te werken; enkele vrouwen komen terug naar het centrum om er met de naaimachines hun ‘marché’ af te werken. En sommigen zijn samen een eigen atelier gestart. Adiza, de consulente die de formatrices begeleidt, zal contacten organiseren met vrouwen die een naaiatelier hebben opgericht, zodat meisjes van hun ervaring kunnen leren wat het inhoudt een atelier te runnen en zelfstandig te werken.
En dan was er het feestje van de 9de diploma-uitreiking
Op het plein aan de poort stond een tent waar de notabelen van de wijk, de burgemeester, de imam, de voorzitter van de gilde van de maîtres tailleurs, en vrouwen uit het wijkbestuur zich in de schaduw installeerden, omgeven door ouders, allen op hun best, met rond hen een schare nieuwsgierige kinderen. Met muziek, toespraken en toneel werd het feest kleur bijgezet. Ook Teriya kwam aan het woord, alles door de TV opgenomen en ieder van ons, in een passend Malinees pak, werd uitgenodigd één van de meisjes haar diploma te overhandigen. Een feest waar het Centrum Benkan warmte
uitstraalde naar de hele buurt.
Sponsoring

Dit project wordt dit jaar gerealiseerd met de steun van:
om met andere meters en peters een bedrag van €7.200 per jaar samen te brengen waarmee we de lonen van de leerkrachten maandelijks kunnen betalen. Zo kan Benkan een kwaliteitsvolle opleiding verzekeren voor de 70 kansarme meisjes die bij hen een opleiding volgen.
Het Opleidingscentrum van BENKAN

Meters en peters gezocht

De opleiding: Benkan creëert kansen voor jonge vrouwen in kwetsbare situaties, in Djélibougou, een buitenwijk van Bamako. Meisjes die weinig scholing genoten, leren er naaien, borduren en verven van textiel.
Ook krijgen ze een basisopleiding alfabetisering en worden ze geholpen in het zoeken naar werk. Dit opleidingscentrum wordt gesteund door de vzw Teriya.
De resultaten: sinds de oprichting van het
centrum, nu 8 jaar geleden, hebben reeds honderden vrouwen de opleiding gevolgd. Met het getuigschrift Benkan kunnen ze aan de slag in naaiateliers in de stad of kunnen ze zich zelfstandig vestigen of voorzien ze hun eigen gezin van kleren. Zo draagt Benkan bij aan een waardig bestaan dat de emancipatie van vrouwen verhoogt.

Duurzaamheid: Teriya vzw en Benkan werken continu aan de duurzaamheid ter plaatse. Op dit vlak is al heel wat gerealiseerd: de kwaliteit van de opleidingen met follow-up, de bouw van een centrum met uitgeruste klaslokalen, de boring van een waterput, de verankering in de wijk en het betrekken van de omwonenden bij het project.
Geld waarvoor? Het centrum krijgt geen staatssteun, de verkoop van naaiproducten is klein, veel vrouwen slagen er niet in maandelijks het schoolgeld te betalen. Benkan slaagt erin om, ondanks de vele moeilijkheden, de werkingskosten van het opleidingscentrum zelf te betalen. Teriya engageert zich voor de uitbetaling van de lonen.

De loonkost van 4 leerkrachten is €7.200 per jaar. Dit is €150 per maand, €7 per dag per leerkracht. Deze som bereiken we als

• 15 mensen €40
• of 30 mensen €20
• of 60 mensen €10 per maand storten.


Steun met een doorlopende opdracht
naar keuze!
Waarom?
We werken in de hoofdstad van Mali rond de versterking van de vrouwen in een politiek moeilijke situatie. Financiële zekerheid
geeft het centrum houvast en perspectief om goed te kunnen werken.

Wordt U meter of peter?
U kan een doorlopende maandelijkse opdracht voor een bepaald bedrag geven via de projectrekening van Teriya bij Leraars zonder Grenzen:

BE48 5230 8027 2427

met vermelding “Gift aan LzG voor Teriya”.
Vanaf €40 op jaarbasis krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling. Voor een gift van €40 betaal je eigenlijk maar €22.

Geef deze informatie gerust door aan andere mensen die peter of meter willen worden.